Strona główna - Kontakt - Mapa strony

...


STRONA PRZEDSZKOLA NR 4

W MYSŁOWICACH


      "W każdym dziecku
 jest kopalnia diamentów, 
należy je tylko odszukać i starannie oszlifować.."


Twórcza "Czwórka" to przedszkole o profilu artystycznym.

   W procesie edukacyjnym stymulujemy dzieci do podejmowania aktywności twórczej w działalności plastycznej, muzyczno - tanecznej i teatralnej. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie nauczyli się samodzielności, kreatywności, współdziałania w zespole i bezproblemowo przekroczyli próg szkolny.


JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE ROZWÓJ UZDOLNIEŃ TWÓRCZYCH

JEST DOSKONAŁĄ INWESTYCJĄ

W PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH PODOPIECZNYCH

Przedszkole nr 4 w Mysłowicach 

„ Twórcza Czwórka” 

jest przedszkolem publicznym

czynne jest od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.00 do 16.30

Dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Barbara Kaczmarczyk 

Przedszkole mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku, posiada:

 • 3 przestronne sale zajęć ( z łazienkami ) doskonale wyposażone w sprzęt codziennego użytku, atrakcyjne zabawki oraz bogate kąciki tematyczne,
 • salę gimnastyczną ze sprzętem sportowym,
 • obszerny hol i wygodną szatnię,
 • pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
 • nowoczesne zaplecze kuchenno - magazynowe ( zapewniające smaczne, urozmaicone i pożywne posiłki ).


Niewątpliwą atrakcję stanowi nasz ogród przedszkolny z placem zabaw. Jest dobrze zagospodarowany i wyposażony, umożliwia dzieciom zabawę na świeżym powietrzu przez cały rok. Ogrodzony i oddalony od ulicy, zapewnia bezpieczeństwo i swobodę ruchu.

Dzieci uczęszczające do przedszkola mogą korzystać z 4 posiłków:

 • śniadanie,
 • drugie śniadanie,
 • obiad,
 • podwieczorek.   

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Pracę wychowawczo - dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o:

 • podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • koncepcję pracy przedszkola,
 • przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele planują pracę wychowawczo - dydaktyczną, uwzględniając między innymi:

 • zintegrowaną działalność edukacyjną dzieci,
 • zabawy zorganizowane,
 • zabawy wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • pracę indywidualną z dzieckiem w ramach wspomagania i korygowania rozwoju,
 • pracę indywidualną w ramach rozwijania zainteresowań i  uzdolnień artystycznych dzieci,
  pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
    Naszymi wychowankami zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele w pracy z dziećmi eksponują metody aktywne. W procesie edukacyjnym każde dziecko traktowane jest podmiotowo i uwzględnia się jego możliwości, zdolności, potrzeby i  zainteresowania.

Dzieci uczęszczają do grup, których podział zależny jest od ich wieku:

 • grupa najstarsza,
 • grupa średnia,
 • grupa najmłodsza.
Prowadzimy bogatą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań:  
 • gra na flecie prostym,
 • gra na dzwonkach chromatycznych i diatonicznych,ksylofonach,melodyce,
 • zespół wokalno - taneczny,
 • koło plastyczne,
 • koło plastyczno – konstrukcyjne,
 • poranki muzyczne i zabawy rytmiczne.

  We wszystkich grupach prowadzona jest nauka języka angielskiego. Prowadzona jest również katecheza (za zgodą rodziców) w grupie średniej i najstarszej.
  W wyniku zaobserwowanych potrzeb, organizujemy kontakty z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi, w których uczą się absolwenci naszego przedszkola, z Bibliotekami Publicznymi, MOK, Przedszkolami i innymi partnerami lokalnymi i pozamiejskimi.

            Efektywność naszych działań (w tym dobór metod i form pracy) monitorujemy w oparciu o Program Badania Losów Absolwentów Przedszkola nr 4 w Mysłowicach. W tym celu od lat prowadzimy stałą współpracę ze Szkołami Podstawowymi Nr 1  i 9. Wyniki badań świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu dziecka do przekroczenia progu szkolnego i podjęcia nauki w sposób bezstresowy.


Drodzy Rodzice!

Wybierając Nasze Przedszkole

   Zapewniacie dziecku sukcesy w szkole!
0 1 2 3